Neuro Kinetische Therapie

Neurokinetische therapie (NKT) is een onderzoek- en behandelmethode waarbij ik op zoek ga naar de oorzaak van klachten. Op dit moment ben ik de enige gecertificeerde fysio in Amersfoort die volgens deze methode werkt.

Door een blessure, operatie of overbelasting ontstaan vaak problemen in de aansturing van spieren vanuit het zenuwstelsel. Hierdoor gaan spieren voor elkaar compenseren en ontstaan pijnklachten, maar ook stijfheidsklachten of problemen met stabiliteit. Met het NKT testprotocol onderzoeken we welke spieren niet efficiciënt aangestuurd worden en welke spier (maar ook een gewrichtsband, litteken of beweegpatroon) faciliteert om de zwakkere spier toch te laten functioneren in dagelijkse handelingen of sport. We testen welke spier we moeten ontspannen (bijvoorbeeld met mobilisatie, massage of dry needling) en welke we juist moeten activeren met training.

Er vindt in het zenuwstelsel een reset plaats. Na de behandeling geef ik altijd huiswerkoefeningen mee om dagelijks te doen, op deze manier kan de reset goed geïntegreerd worden in de aansturing.

Als de oorzaak niet behandeld wordt, is er een grote kans dat de klachten blijven terugkeren doordat bijvoorbeeld de zwakke spier alleen maar getraind wordt, terwijl deze spier geremd wordt door een faciliterende spier.

 

Vb Een vrouw van 45 jaar meldt zich met rugklachten. Zij vertelt bij de intake dat ze 20 jaar geleden een keizersnede heeft gehad, ze heeft bij een fysiotherapeut al 12 weken core stability oefeningen gedaan, maar ze heeft nog steeds klachten. Na het doorlopen van het NKT protocol blijkt dat het litteken van de keizersnede faciliteert voor de buikspieren, de buikspieren worden hierdoor niet efficiënt aangestuurd (geinhibeerd). We gaan nu eerst het litteken behandelen en daarna activeren we de buikspieren en zal blijken dat zij na de behandeling de buikspieren wel goed kan aanspannen, waardoor de rug-en buikspieren in balans kunnen samenwerken.