Het is niet vanzelfsprekend dat je de kosten voor fysiotherapie van je zorgverzekeraar vergoed krijgt. (Sport)fysiotherapie is niet opgenomen in de basisverzekering en worden alleen vergoed indien je hiervoor een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van je aanvullende verzekering en de aandoening waarvoor je behandeld wordt. Aandoeningen van de lijst 'langdurige fysiotherapie' worden vanaf  de 21-ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, Het is je eigen verantwoordelijkheid erop te letten of je het aantal behandelingen waarop je recht hebt overschrijdt. lndien je eerder in het jaar al fysiotherapeutisch bent behandeld of op dit moment ook bij een andere fysiotherapeut onder behandeling bent, dien je dit te melden bij mij. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het aantal behandelingen dat je bij mij vergoedt krijgt. Behandelingen die niet vergoed worden door jouw zorgverzekeraar, komen voor je eigen rekening. Overleg bij twijfel met  je zorgverzekeraar. 

Contracten en afspraken met zorgverzekeraars

Ik heb niet met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Vanaf 2024 heb ik GEEN contract met:

Achmea groep: Zilveren Kruis, FBTO, Friesland, Interpolis

CZ groep: CZ, Ohra, Delta Lloyd, Just

Zorg en Zekerheid

Eno, Salland, Caresq

Als er geen contract is, krijg je de factuur, die je vervolgens zelf bij je verzekeraar kunt indienen. Als de praktijk wel een contract heeft, worden de fysiotherapeutische behandelingen rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd. ln het geval je geen of een beperkte aanvullende verzekering hebt afgesloten, worden bepaalde kosten van je behandeling mogelijk niet of niet volledig vergoed. Ik breng dan de (resterende) kosten bij jou in rekening. Hierbij gelden de tarieven zoals vermeld op deze website. Je ontvangt dan een factuur van mij.